Politik

Vady Betyder Asyl?

Vady Betyder Asyl?

Ordet "asyl" kommer från grekiskan, där det betyder ungefär "säkert". Idag används det mest för att betyda skydd mot fara och förföljelse. För i många länder blir människor förföljda, arresterade,…
Read More
Vad är en Politiker?

Vad är en Politiker?

En politiker är i allmän mening en offentlig tjänsteman vars primära roll är att skapa eller föreslå lagar som främjar allmänhetens allmänna intressen. I moderna demokratier är politiker valda tjänstemän…
Read More