Vad är Analfabeter? Analfabet Förklarat!

writing 923882 1280

En analfabet är en person som antingen inte kan läsa och skriva alls, eller bara så dåligt att han har stora problem i vardagen. I allmänhet talar man om ”primär analfabetism” när förmågan att läsa och skriva aldrig förvärvades och om ”sekundär analfabetism” när denna kunskap har glömts bort.

Det finns olika typer av analfabetism: människor som kan skriva sitt eget namn och kan enskilda bokstäver men inte kan läsa eller skriva tillhör den första typen.

Den andra typen omfattar alla personer som läser texter mycket långsamt och med stor svårighet, men inte kan skriva alls.

Människor som kan läsa men bara kan skriva mycket dåligt tillhör den tredje typen. De tidigare typerna beskriver så kallade ”funktionella analfabeter”. Slutligen finns det ”totalt analfabeter” som varken kan läsa eller skriva.

Man tar för givet att man kan läsa och skriva – vill man läsa en bok eller skriva ett mejl är det inga problem, men det finns många som inte kan, även många vuxna.

Det finns mer än en miljard analfabeter världen över – de flesta av dem bor i Asien, Afrika och Sydamerika. I dessa fattigare länder är skolgång vanligtvis inte obligatorisk och det finns bara ett fåtal skolor och utbildningsinstitutioner eftersom de är mycket dyra. Så många människor i de så kallade ”utvecklingsländerna” har absolut ingen möjlighet att lära sig läsa eller skriva ordentligt.

Men det finns också många analfabeter i ”industrialiserade länder” där skolgång är obligatorisk. I USA, till exempel, kan 13 procent av befolkningen inte läsa eller skriva – det är 13 av varje hundra! Hur kan det hända att man i ett land där barn måste gå i skolan varken kan läsa eller skriva ordentligt?

Orsakerna till detta är inte lätta att nämna – oftast är det flera faktorer som spelar in. Men analfabetism har inget med ”dumhet” att göra. Till exempel kan personliga problem eller problem i familjen vara orsaker till analfabetism.

Barn som växer upp under svåra omständigheter och trasiga familjer känner sig ibland helt överväldigade av sin situation, vilket kan ha stor inverkan på studieresultaten. Barn som har svårt att lära sig läsa och skriva skickas också ofta till specialskolor. Andra elever ”fuskar” sig på något sätt genom sin skoltid och får inte ens en examen till slut.

Och de glömmer snabbt vad de har lärt sig om att skriva och läsa. För de använder sällan denna kunskap – och övning är avgörande för att bemästra läsning och skrivning ordentligt! Om du bara läser och skriver texter väldigt sällan kommer du aldrig att lära dig det ordentligt och kommer att bli allt sämre med tiden.

Det är väldigt svårt för analfabeter. I sin vardag hamnar de hela tiden i situationer där de måste läsa eller skriva något – vare sig det är i snabbköpet eller på en myndighet. Hur hanterar du dessa situationer? Analfabeter har ofta en ursäkt för att inte dra till sig uppmärksamhet.

De säger till exempel att de glömt sina glasögon och ber någon annan att läsa dem. Det är väldigt obehagligt och pinsamt för de flesta av de drabbade att de inte kan läsa och skriva – de flesta i vårt samhälle skulle också ha liten förståelse för detta. UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, har utropat den 8 september till ”World Education Day”. Den här dagen bör vi komma ihåg att det finns många människor som inte kan läsa och skriva. Och att det i många länder inte är någon självklarhet att gå i skolan.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg