Politik

Vad är kommunism och socialism?

Vad är kommunism och socialism?

Begreppet "kommunism" kommer från det latinska ordet "communis", som betyder "tillsammans". "Socialism" används ofta omväxlande och anses faktiskt vara en föregångare till det kommunistiska slutmålet: "idealsamhället". Grundtanken med denna samhällsform…
Read More