Blog

Vad är RISE?

Vad är RISE?

RISE är en förkortning för Research Institutes of Sweden. Det är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Genom sitt internationella samarbete med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt…
Read More
Vad är Swish?

Vad är Swish?

Vad är Swish? Swish är ett samarbete mellan sex av Sveriges största banker som har kommit att vara en naturlig del av drygt 8 miljoner svenskars vardag. Vi använder tjänsten…
Read More
Vad är kommunism och socialism?

Vad är kommunism och socialism?

Begreppet "kommunism" kommer från det latinska ordet "communis", som betyder "tillsammans". "Socialism" används ofta omväxlande och anses faktiskt vara en föregångare till det kommunistiska slutmålet: "idealsamhället". Grundtanken med denna samhällsform…
Read More