Vad är en Institution? Vad Betyder Institution?

people 2243021 1280

Termen ”institution” kommer från det latinska ordet ”institutio” och betyder etablering, utbildning och vägledning. ”Institution” kan ha olika betydelser. Institutionen används ofta för ett offentligt eller statligt organ eller en organisation som utför specifika uppgifter och tjänar ett specifikt syfte. Du känner en sådan institution ganska väl, nämligen skolan. Andra institutioner är till exempel universitet, bibliotek och myndigheter, domstolar, politiska partier och riksdagen

Institutioner fortsätter att rikta in sig på specifika beteenden kopplade till bindande regler. Institutionerna utser också regelsystem genom vilka individers och gruppers gemensamma beteende kontrolleras på ett visst sätt – de säkerställer ordning och ger orientering. Äktenskapet är också en institution.

När två personer gifter sig måste de följa vissa regler och som gifta par har de också mycket speciella rättigheter som ett ogift par inte har. I ett äktenskap ska man till exempel hedra och respektera den andre. Och man delar i allmänhet sin egendom och sina inkomster om inte har överenskommits på kontrakt. Eftersom äktenskap kommer med vissa skyldigheter och rättigheter, ses det som en institution.

Alla institutionella koncept bygger på vissa regler och förordningar. De styr beteendet i en viss riktning – så de specificerar hur man ska bete sig i olika situationer.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg