Kultur

Vad är Islamism?

Vad är Islamism?

Islam är världens näst största religion. Ordet "islam" är arabiska och betyder fred, underkastelse, hängivenhet och lydnad. Med runt 1,3 miljarder muslimer är det inte förvånande att Koranen – den…
Read More