Vad är Kalvinism? Förklarat!

book 2178586 1280

Den schweiziske teologen Johannes Calvin grundade den religiösa rörelse som fortfarande finns idag och som är uppkallad efter honom. I synnerhet de så kallade ”presbyterianska kyrkorna” – de reformerade kyrkorna av skotskt ursprung – var starkt influerade av kalvinismens lära. Hon har också påverkat de reformerade kyrkorna i England, Frankrike, Schweiz och Holland, samt hugenotterna, puritanerna och sydliga baptisterna i USA.

Johannes Calvin levde under 1500-talet och räknas liksom den välkände Martin Luther till reformatorerna. Han var en av de människor som formade och främjade utvecklingen av de evangeliska kyrkorna med sina idéer och engagemang.

Liksom de flesta reformatorer var det viktigt för honom att Gud ensam var helig. Därför var alla mänskliga ting, religiösa ritualer och kulter meningslösa för honom eller blockerade till och med synen på Guds faktiska helighet.

Under reformationens tid kom ”de fyra sola” till, fyra latinska termer som beskriver reformatorernas lära: ”Sola scriptura” betyder att endast skrifterna, det vill säga Bibeln, utgör grunden för tron ​​och inte traditionen. ”Sola Christus” betyder att Kristus har den högsta auktoriteten – inte påven och kyrkan. ”Sola Gratia” betyder ”genom (av Guds) nåd allena” – människan kan bara räddas av Guds nåd, inte genom sina egna handlingar. Denna idé är nära besläktad med den sista punkten: ”Sola fide” betyder att endast människans tro räknas, inte hennes gärningar.

Dessa fyra punkter är viktiga i alla evangeliska kyrkor, men de olika reformatorerna lade till ytterligare läror eller härledde andra läror från dessa punkter. Strömmarna som formas av Calvin kännetecknas av stor stränghet. En speciell egenskap är ”läran om predestination” (”förutbestämd” betyder ”förutbestämd”).

Calvin lärde att Gud förutbestämt vilka människor som skulle bli frälsta och vilka som inte skulle göra det. Kalvinismens läror sammanfattas vanligtvis under fem nyckelord: människans fullständiga ”fördärvning”, Guds ”villkorslösa utval”, ”begränsade försoning”, Guds ”oemotståndliga nåd” och ”de heligas uthållighet” .

”Totalt fördärv” betyder att människan är så formad av synd att hon inte kan förstå Bibelns budskap på egen hand. Först när Guds Helige Ande sätter henne i en position att göra det kan människan bli god. Enligt denna uppfattning är människan helt beroende av Guds nåd. Det ”villkorslösa utvalet” syftar på ”läran om predestination” som redan nämnts ovan: Gud har bara utvalt några människor för att förstå hans budskap och för att bli frälsta efter döden. Vem Gud har utvalt är redan bestämt, den enskilda människan kan inte göra något för att bli utvald.

Detta är också relaterat till nästa punkt, den ”begränsade försoningen”: Eftersom inte alla människor är utvalda, dog Jesus inte för alla människor, utan bara för de utvalda syndarna.

Den ”oemotståndliga nåden” betyder att de människor som är utvalda inte kan motstå den. Du kan inte välja mot Gud. Slutligen innebär de heligas uthållighet att den som blir utvald förblir det. Man kan inte längre förlora Guds nåd.

”Asketicism” spelar en viktig roll i vardagen i kalvinistiska samhällen – det betyder hårt arbete och avvisande av nöje och lyx präglar deras livsstil. Detta beror på att alla ”världsliga nöjen” ses som avgudadyrkan, vilket blockerar synen på Gud. I denna etik betonas flit särskilt – det välstånd som uppnås genom detta ses som ett tecken på att vara utvald av Gud.

Till skillnad från den katolska kyrkan är nattvarden bara en åminnelse, en symbol – kalvinister (som de flesta protestantiska kyrkor) tror inte att vinet och brödet förvandlas till Jesu blod och kropp vid nattvarden. Kyrkorna med kalvinistisk karaktär har ingen hierarki, det vill säga fast ledning och maktposition – i princip alla kan vara präster. Du kan en ”kyrkodisciplin”. Det innebär att kyrkan kan straffa sina medlemmar om de missköter sig. De kan bli varnade eller förlora sina kyrkliga rättigheter, till exempel att delta i nattvarden.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg