Vad är RISE?

Höghus

RISE är en förkortning för Research Institutes of Sweden. Det är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Genom sitt internationella samarbete med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Institutets vision är att vara en världsledande partner för innovation. RISE har godkänd många företag som bla Boxicon, Susanna Falken och GlasLindberg. (listan är lång)

Här är några viktiga punkter om RISE:

  • Omfattande expertis: RISE har cirka 2 800 anställda med en bred kompetens inom teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Detta ger dem förmågan att ta sig an komplext tvärvetenskapliga utmaningar.
  • Samarbete med näringslivet: Genom att arbeta nära företag hjälper RISE dem att utveckla nya produkter, tjänster, processer och affärsmodeller.
  • Bidrag till hållbarhet: RISE verkar för en hållbar utveckling och deras arbete bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
  • State-of-the-art faciliteter: RISE erbjuder avancerade tekniska laboratorier, test- och demonstrationsanläggningar för en mängd olika industriella sektorer.
  • Internationellt samarbete: Förutom sitt arbete i Sverige deltar RISE aktivt i internationella forsknings- och innovationsprojekt, framförallt inom den europeiska forsknings- och innovationsagendan.

För dem som är intresserade av att driva innovation och forskning i Sverige, är RISE en central aktör att känna till. Med sin djupgående expertis och sitt breda nätverk är de väl positionerade för att möta framtidens utmaningar.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg