Utbildning

Vad är Empirism?

Vad är Empirism?

"Empirism" syftar inledningsvis på en riktning inom filosofin som fick allt fler anhängare med den moderna naturvetenskapens intåg från 1500- och 1600-talet. Ordet kommer från den latinska termen "empiricus", som…
Read More