Vårbudgeten

Den 9 april presenterade regeringen vårbudgeten. Budgeten visar på vad alliansen vill under de kommande åren och kan ses som ett första riktmärke för löften i höstens val. I budgeten pekas framförallt skolan ut som det riktigt stora. För att stegvis höja skolresultat vill vi i alliansen efter en serie av reformer nu ta ytterligare […]

Regeringens åtgärder för att möta nedgången i ekonomin

Idag beslutade regeringen om förslag för att möta nedgången i ekonomin. Deras beslut och förslag ligger på regeringens webbplats. Regeringen gjorde följande idag: Beslutade om en proposition där de förslag om totalt 8,4 mdr som presenterades i december tydliggörs. Rimligen blir det en snabb behandling i riksdagen för att snabbt göra skillnad. Lämnade ett förslag […]

Alliansen satsar på jobb och omställning

Världen befinner sig i ett tufft läge med en pågående finansiell kris och en konjunkturnedgång. När regeringen presenterade budgeten för 2009 i september månad fanns oroande tecken och regeringen agerade utifrån detta – det syns tydligast i de väldigt omfattande reformer om 32 mdr kronor som förslagits och som riksdagen just nu behandlar. Bland satsningar […]