Vad är Marknadsekonomi? Förklarat!

money 2696219 1280

Marknadsekonomin är en specifik form av ekonomisk ordning. Den bygger på principen om utbud och efterfrågan. Det finns olika typer av marknadsekonomi.

I den fria marknadsekonomin, till skillnad från planekonomin, bestäms allt av marknaden själv. Marknaden bestämmer därför hur mycket av det som produceras och köps. Det betyder att det inte finns några generella regler om vad du får sälja och hur mycket du tar för det. Företagen kan därför producera efter eget gottfinnande – detta kallas kommersiell frihet.

En fri marknadsekonomi kan bara fungera om det finns privat egendom och en marknad där man kan handla fritt utan regelbundna statliga ingripanden. I den fria marknadsekonomin råder konkurrens – ekonomins gång bestäms av typen och mängden varor och tjänster som erbjuds eller efterfrågas.

Tillgång och efterfrågan är ömsesidigt beroende: om många människor vill köpa en viss produkt kommer mer av den att produceras och omvänt är produktionen av en produkt knappast lönsam om ingen är intresserad av den.

Å andra sidan väcker nya erbjudanden från tillverkare och säljare också nya önskemål och behov hos konsumenterna. Köparen bestämmer vad han vill köpa och säljaren bestämmer vad som ska tillverkas och släppas ut på marknaden.

I en fri marknadsekonomi finns därför konsumtionsfrihet – du kan välja vad du vill köpa och var. Dessutom finns det också avtalsfrihet i den fria ekonomin – det betyder att alla kan sluta kontrakt som de vill.

Det finns dock stora problem förknippade med den fria marknadsekonomin. På så sätt slås ekonomiskt svaga företag ut från konkurrensen. Det gör att mindre företag ofta inte kan hänga med i konkurrensen och större företag har mer och mer makt. Det finns en risk för att ett ”monopol” eller ”kartell” uppstår – det vill säga en person, ett företag eller en grupp av företag som har eliminerat konkurrensen och som är ensam säljare av en vara eller tjänst.

Ofta finns det ingen balans mellan marknadsaktörerna, det är ständiga upp- och nedgångar. Vidare är den fria marknadsekonomin förknippad med ojämlikhet och övergrepp – eftersom det inte finns några regler som förhindrar orättvisor och till exempel skyddar arbetarna så att de inte är det. behandlas illa och utnyttjas.

Den så kallade sociala marknadsekonomin utvecklades från den fria marknadsekonomin för att motverka social orättvisa. Den utvecklades efter andra världskriget av den första ekonomiministern, Ludwig Erhard, och en ekonomiprofessor vid namn Alfred Müller-Armack.

De ville utforma en modell där fördelarna med den fria marknadsekonomin skulle användas och nackdelarna skulle minska avsevärt. För att uppnå detta begränsar staten den ekonomiska friheten inom vissa områden och sätter upp vissa regler.

Hit hör till exempel skyddet mot uppsägning – det innebär att en anställd inte utan anledning och skäl kan sägas upp omedelbart. Om den anställde får en uppsägning måste han kunna fortsätta arbeta i sitt arbete under en viss tid och till exempel ha möjlighet att söka nytt arbete.

En annan lag är moderskapsskydd: om en kvinna är gravid kan hon inte sägas upp. Dessutom ska hon inte utföra något arbete i sitt jobb som kan utgöra en risk för graviditeten. Strax innan förlossningen behöver hon inte längre gå till jobbet och kommer att fortsätta få sin lön när dem är mammalediga. Ytterligare andra lagar hindrar stora företag från att bilda ”karteller” eftersom det skulle innebära att andra företag inte längre skulle ha en chans på marknaden. Detta regleras i den så kallade antikartelllagen.

Till skillnad från den fria marknadsekonomin ingriper staten i en social marknadsekonomi för att motverka ojämlikheter. Handelsfriheten, som den råder i den fria marknadsekonomin, är begränsad. Om staten till exempel tror att det produceras något farligt, då kan den förbjuda produktion.

Avtalsfriheten är också begränsad i denna form av marknadsekonomi. Detta är avsett att skydda människor som är svagare än andra. I den fria marknadsekonomin kan alla sätta sina egna priser, i den sociala marknadsekonomin måste vissa regler följas. Priserna på el, vatten och gas får till exempel inte sättas för högt för att alla ska ha råd med el och värme i hemmet. Den sociala marknadsekonomin bör också ta hänsyn till det gemensamma bästa.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg