Vad är Islamism?

Vad är Islamism?

Islam är världens näst största religion. Ordet ”islam” är arabiska och betyder fred, underkastelse, hängivenhet och lydnad. Med runt 1,3 miljarder muslimer är det inte förvånande att Koranen – den islamiska religionens ”heliga skrift” – tolkas olika och att det finns många olika sätt att leva som muslim. Muslimernas centralråd beskriver islam som en källa till fred eftersom det lär ut ”hela mänsklighetens enhet”. Liksom i kristendomen kan dock anspråket på den ”enda sanne Guden” också vara mycket farligt. Det kan fresta alla att underkasta sig islam, vare sig de gillar det eller inte.

Det finns radikala former av islam där troende bara accepterar andra muslimer, medan ”otrogna” eller de av annan tro är uteslutna eller till och med fördömda. ”Islamism” eller ”islamisk fundamentalism” beskriver en radikal tolkning av den islamiska religionen: dess anhängare strävar efter att grunda en ”islamisk teokrati” där sharia – traditionell islamisk lagstiftning – återvinner giltighet.

De förlitar sig på ”Jihad”, vilket är slaget som beskrivs i Koranen eller ”heligt krig”. I den ska de troende hjälpa islam ”till seger över allt som (annan) religion existerar” (Sura 9, 33)… ”Och när de heliga månaderna har gått ut, döda då hedningarna (de icke troende), där Närhelst du hittar dem, grip dem, omring dem och lägg dem i bakhåll överallt” (Sura 9:5). Historiskt sett har fromma muslimer gjort skillnad mellan den ”islamiska världen” och ”världen av krig som ännu inte har erövrats”.

Framförallt ses levnadssättet i ”västvärlden” (som i USA och europeiska länder) som ”depraverat” – väst är islamisternas stora fiende, d.v.s. islams radikala anhängare. De missbrukar avsnittet om jihad för att till exempel ta med sig människor som terroristsjälvmordsbombare. Jihad, livets totala engagemang och gott för Allah, kommer med löftet att Gud kommer att belöna det.

Endast en radikal minoritet åberopar det – majoriteten av muslimerna avvisar terrorism i enlighet med sin religion. Moderna muslimer, som sprider islams lära i Tyskland, tolkar till exempel jihad på ett sådant sätt att det är en daglig ansträngning att leva ett ärligt och rättfärdigt liv.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg