Vad innebär Volontärarbete?

Vad innebär Volontärarbete?

Volontärer arbetar i klubbar, organisationer eller institutioner utan att få några pengar för det. Med sitt engagemang vill de hjälpa andra.

Det är upp till var och en om de vill göra frivilligt arbete och var, eftersom frivilligt arbete är frivilligt. Du kan till exempel hjälpa till på ett djurhem, arbeta i miljöskyddsföreningar, i sociala institutioner för behövande eller i människorättsorganisationer, i Röda Korset, i den frivilliga brandkåren samt i en fotbollsklubb eller kl. musikevenemang och festivaler.

Volontärer ser inte bara en stor mening med sin uppgift, utan tycker oftast också om det eftersom de också gör det på fritiden, till exempel för att de själva spelar fotboll eller älskar djur. Även om volontärer inte får några pengar kan det ändå löna sig ekonomiskt för dem.

Vissa klubbar betalar till exempel en liten utgiftsersättning för att kompensera för resekostnader eller andra utgifter. I Sverige tilldelas personer som har utfört frivilligt arbete i mer än tre eller fem år också det så kallade volontärkortet. Med detta kort får du då vissa förmåner.

Vid volontärarbete ska fokus alltid ligga på det gemensamma bästa och inte på att förbättra fickpengar. Unga kan också engagera sig till exempel på en ungdomsgård eller i miljövårdsorganisationer och hjälpa till med arbetet där. Volontärer är mycket viktiga, för utan deras hjälp skulle många klubbar, institutioner och organisationer inte existera alls eftersom de inte skulle ha pengar att anställa fast anställda.

Till exempel kunde den frivilliga brandkåren, som snabbt är på plats på många platser i Sverige vid bostadsbränder och brandolyckor, inte existera. Många arbetar på dessa kontor vanligtvis regelbundet i många år. I USA å andra sidan behövs ofta volontärer för specifika projekt – som att dela ut mat till hemlösa på julen. I Sverige kan du tilldelas förbundskorset för extraordinära prestationer inom frivilligt arbete – en särskild utmärkelse som endast ett fåtal personer får.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg