Vad är Ambassad och konsulat? Förklarat!

building 6308160 1280

En ambassad är en ”diplomatisk” representation av en stat i en annan stat. Det ligger i staden i ett land där regeringen är baserad. På en ambassad finns en ambassadör vars huvudsakliga uppgift är att företräda det egna landets intressen i värdlandet. I Sverige utser regeringen ambassadörer.

Ett fokus i hans arbete ligger på ekonomiskt och kulturellt samarbete med landet där han arbetar. Dessutom bör han stärka och främja de så kallade ”bilaterala” relationerna. Detta är förhållandet mellan två olika länder – i det här fallet mellan ambassadörens land och hans värdland.

Av denna anledning har en ambassadör rätt att tala direkt med sin egen regeringschef eller utrikesministern i viktiga frågor. Å andra sidan kan statschefen i hans värdland vända sig till honom i viktiga frågor. Vidare kan landsmän som vistas eller bor i värdlandet kontakta ambassaden. Det gäller till exempel frågor om ditt medborgarskap.

Sverige har ambassader i många länder runt om i världen. Ambassadörer kan också få rätt att vara aktiva i flera stater samtidigt, beroende på deras behov. Detta förklarar också varför Sverige har diplomatiska förbindelser med många länder, men inte har någon ambassad i vart och ett av dessa länder. Ambassaderna i sig har olika storlekar, men är anpassade efter respektive värdlands betydelse och storlek. I större och viktigare länder arbetar generellt fler personer på ambassaden medans mindre länder kanske har färre som arbetar på ambassaden.

Området där en ambassad är belägen är under särskilt skydd enligt internationell rätt. Värdlandet får inte komma in i det utan ambassadlandets samtycke.

Därför ser man gång på gång i nyheterna hur medborgare flyr till ambassadens lokaler för att de har fått inreseförbud i respektive land. Så var också fallet 1989, när flyktingar från DDR sökte sin tillflykt till Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Prag. Den 30 september samma år meddelade Tysklands utrikesminister Hans-Dietrich Genscher att medborgarna i DDR som befann sig på Prags ambassad nu skulle få komma in i Förbundsrepubliken.

En ambassadör får stöd i sitt arbete av de anställda vid de så kallade ”konsulaten”. Till skillnad från en ambassad har ett konsulat inga diplomatiska uppgifter och dess anställda är direkta kontakter för medborgare som vistas i värdlandet. Medan vissa ambassader har konsulära avdelningar som utför sådana uppgifter, är konsulatet ansvarigt för frågor som rör utfärdande av viktiga dokument som pass eller registrering av födslar, vigslar eller dödsfall. Dessutom ger konsulatet information om inrese- och utresevillkor i värdlandet, till exempel om visum krävs för inresa.

Om turister från hemlandet hamnar i nödsituationer i värdlandet kan du kontakta konsulatet. Till exempel om plånboken med ID-kortet blev stulen eller du blev offer för andra brott. De tjänstemän som arbetar på ett konsulat utför samma uppgifter som domstolarna eller myndigheterna på hemlandets kontor.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg