Vad Betyder Assimilering? Förklarat!

hands 3331216 1280

Termen ”assimilering” beskriver olika processer. Det innebär vanligtvis en process där människor anpassar sig till en ny miljö, ger upp delar av eller hela sin gamla identitet och anpassar sig helt till ett nytt samhälle.

Detta inkluderar till exempel människor som lär sig den infödda befolkningens språk och anammar deras traditioner och moraliska värderingar. Termen kommer från sociologin och kommer från det latinska ordet ”similis” för ”liknande”. Sociologi handlar om social samexistens och människors sociala beteende.

Assimileringen av en person eller en hel grupp sker genom direktkontakt med en befolkning av en annan kultur och ofta ett annan språk. Vanligtvis har människorna som ”assimilerar” flyttat till ett nytt land. De tar med sig sin egen kultur, sina egna idéer och seder och sitt språk från sitt hemland. Dessa faktorer kallas även ”kulturell identitet”. När människor emigrerar till ett nytt land tar de med sig sin kulturella identitet.

Naturligtvis har lokalbefolkningen andra seder och språk och därför också en annan kulturell identitet. I assimileringsprocessen förlorar invandrare sin egen kulturella identitet, medan identiteten för deras nya hemland tar dess plats.

Utländska sedvänjor och språk accepteras. Speciellt för personer som precis har emigrerat till ett annat land är deras egen kulturella identitet av stor betydelse. Efterföljande generationer av emigranter har nu anpassat sig mer och mer till kulturen i sitt nya hemland, så att deras föräldrars och morföräldrars kulturella identitet sjunker mer och mer i bakgrunden.

Att skilja från assimilering är integration. Medan assimilering innebär att människor helt ger upp sin egen kultur till förmån för en annan, betyder termen integration aktiv inkludering av människor som av olika anledningar är utestängda. Dessa inkluderar personer från andra länder med egen kulturell identitet, men även andra befolkningsgrupper som personer med funktionsnedsättning. I motsats till assimilering bör människors kulturella identitet inte ge upp under integrationen.

Integration av människor med en migrationsbakgrund har olika saker att vinna på både invandrarna och den infödda befolkningen. Medan man måste vara öppen och mottaglig och måste släppa fördomar, bör invandrare lära sig det lokala språket och följa rättssystemet i landet. De har också möjlighet att få ett medborgarskap.

Assimileringsprocesser har ägt rum sedan mänsklighetens begynnelse. Även när romarna fortsatte att utöka sitt enorma imperium och erövrade provins efter provins, började befolkningen i de nya områdena assimilera. Till exempel, när romarna erövrade Gallien och Germanien, antog den infödda befolkningen det latinska språket och den romerska kulturen. De byggde städer, bosättningar och villor efter romerska förebilder, anammade romerska ritualer som i gravkulter eller inom religion och började även anpassa sin konst till romersk. Således fortsatte gallernas och tyskarnas egen kultur att blandas med romarnas. Denna process kallas också ”romanisering”.

Det finns också några exempel i historien på att en assimilering av en politisk ledning ville verkställas. Till exempel har vissa språk förbjudits i skolor eller andra förbud har antagits i lag.

Till exempel, i Australien från 1909 till 1969 togs otaliga aboriginska barn från sina familjer och tvingades adoptera vita australiensares kultur av regeringen. Det är så de ska ledas in på den vita arbetsmarknaden. De barn som kidnappades under denna tid kallades senare ”Stulna generationen”.

Assimilering finns även inom andra vetenskapliga områden.

Inom inlärningspsykologin beskriver termen till exempel sambandet mellan en persons uppfattning och en annan uppfattning som redan har upplevts. Inom biologin sker assimilering i ämnen som omvandlar främmande ämnen till sig själva. Inom fonologi, en gren av lingvistik, betyder assimilering en justering av olika röstljud.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg