Lars Hjälmered

64 Posts
Vad är Swish?

Vad är Swish?

Vad är Swish? Swish är ett samarbete mellan sex av Sveriges största banker som har kommit att vara en naturlig del av drygt 8 miljoner svenskars vardag. Vi använder tjänsten…
Read More
Vad är kommunism och socialism?

Vad är kommunism och socialism?

Begreppet "kommunism" kommer från det latinska ordet "communis", som betyder "tillsammans". "Socialism" används ofta omväxlande och anses faktiskt vara en föregångare till det kommunistiska slutmålet: "idealsamhället". Grundtanken med denna samhällsform…
Read More