Vad är kommunism och socialism?

Vad är kommunism och socialism?

Begreppet "kommunism" kommer från det latinska ordet "communis", som betyder "tillsammans". "Socialism" används ofta omväxlande och anses faktiskt vara en föregångare till det kommunistiska slutmålet:...

Utbildning

Vad är en Institution? Vad Betyder Institution?

Vad är en Institution? Vad Betyder Institution?

Termen "institution" kommer från det latinska ordet "institutio" och betyder etablering, utbildning och vägledning. "Institution" kan ha olika betydelser. Institutionen används ofta för ett offentligt eller statligt organ eller en organisation som utför specifika uppgifter och tjänar ett specifikt s...

Kultur

Vad är monarki? Vad betyder ”absolut monarki”?

Vad är monarki? Vad betyder ”absolut monarki”?

Vad är Feodalism? Förklarat!

Vad är Feodalism? Förklarat!

Vad är Islamism?

Vad är Islamism?

Vad är en Institution? Vad Betyder Institution?

Vad är en Institution? Vad Betyder Institution?

Vad är Impressionism? Förklarat!

Vad är Impressionism? Förklarat!

Vad är Kalvinism? Förklarat!

Vad är Kalvinism? Förklarat!

Ekonomi

Vad är en kartell? Förklarat

Vad är en kartell? Förklarat

Uttrycket "Kartell" går tillbaka till det latinska ordet "charta", som betyder ungefär "skriva" eller "överenskommelse". Faktum är att inneb...
Vad är Marknadsekonomi? Förklarat!

Vad är Marknadsekonomi? Förklarat!

Marknadsekonomin är en specifik form av ekonomisk ordning. Den bygger på principen om utbud och efterfrågan. Det finns olika typer av markna...
Vad Betyder Kapitalism? Vad är Kapitalism?

Vad Betyder Kapitalism? Vad är Kapitalism?

Ordet "kapitalism" kommer från det latinska ordet "capitalis". Innebörden av begreppet kapitalism spåras tillbaka till den latinska termen "...
Vad Betyder Industrialisering? Förklarat!

Vad Betyder Industrialisering? Förklarat!

Termen "industrialisering" beskriver den process där fabriksarbete, som utförs med hjälp av maskiner, allt mer ersätter manuellt arbete. En ...
Vad är En Union och Fackförening? Förklarat!

Vad är En Union och Fackförening? Förklarat!

I och med industrialiseringens början i början av 1800-talet gick grupper av arbetare samman för att bilda så kallade fackföreningar. På den...
Vad Betyder Bojkott? Förklarat!

Vad Betyder Bojkott? Förklarat!

Du kanske har hört talas om en eller flera personer som "bojkottar" varor eller företag. Det betyder att man "utfryser" dem, d.v.s. undviker...