Corren: "Tre faktorer för hållbara storstäder"

I slutet av förra veckan skrev jag tillsammans med kommunalrådet i Linköping Christian Gustavsson i Corren om storstädernas utmaningar. I artikeln pekar vi på tre viktigt uppgifter för att ha bra städer i framtiden. Det första är integration – att ta tillvara alla de möjligheter som finns och som vi inte nyttjar idag. Det andra […]