Sverige behöver fler och växande gasellföretag

Gasellföretag är små, snabbväxande, företag där många av de nya jobben skapas. För att stärka Sveriges konkurrenskraft, öka arbetstillfällena och stärka vår gemensamma välfärd är det nödvändigt att det bildas nya företag och att befintliga företag vågar växa och nyanställa. Här är det avgörande med fler och växande Gasellföretag. Om detta skriver Anna Kinberg Batra […]