Göteborg

gbg-lars-hjalmered

 

Min hemstad Göteborg är en fantastisk stad. Vi har ett stort utbud av kultur och nöje, resturanger, en närhet till havet, framstående universitet och många spännande, framgångsrika företag. Men staden kan bli bättre.

Vi behöver göra mer för företagare, skolan, jobben och tryggheten. Lyckas vi med dessa områden får vi en stad där unga personer får rätt start i livet, en stad där alla människor kan trivas, och också en stad där fler får möjlighet att bidra genom eget arbete.

Min vision är att Göteborg ska vara #1. Vi ska vara en växande storstad. En stad som lockar duktiga, kreativa människor och där människor kan lyckas oaktat bakgrund.

Det finns några frågor jag brinner särskilt för – Företag, jobb, utbildning & trygghet. De frågorna är avgörande för att Göteborg ska kunna bli nummer 1 och de är viktiga för Sverige.

Företagare är viktiga. De skapar jobb, trygghet och välstånd. Jag vill skapa fler möjligheter för företag att starta och växa genom att förbättra förutsättningarna för företagare.

Jobb är viktiga för oss som människor, för samhället och för att vi ska klara höga välfärdsambitioner. Utmaningen är att få fler jobb till fler människor. Då måste vi fortsätta satsa på forskning och infrastruktur, stegvis göra det billigare och enklare att driva företag, samt se hur vi kan locka fler duktiga människor till Sverige för att arbeta eller investera.

En bra skola är en förutsättning för att alla människor ska få en bra start i livet och chans att utveckla sina förmågor. Reformeringen av skolan måste fortsätta. Jag vill ha mer stöd tidigt, utöka undervisningstiden och stärka lärarna. Att få rätt personer att söka sig till läraryrket är en av de viktigaste frågorna.

Göteborg brottas med en utbredd otrygghet. Jag vill att Göteborg och Sverige ska vara tryggt. Vi behöver bland annat fler poliser och hårdare straff. Vi ska ha ett starkt försvar och Sverige ska gå med i NATO.

Jag kan och vill göra skillnad i dessa frågor – de är viktiga för Göteborg och för Sverige!

 

vatengbg