Om mig

lhrd

Jag heter Lars Hjälmered, är civilingenjör från Göteborg. 

Ordförande i riksdagens näringsutskott
Närings- och energipolitisk talesperson
1:a namn på moderaternas riksdagsvalsedel i Göteborg

Bakgrund
Civilingenjör i maskinteknik från Chalmers, samt studier vid Göteborgs Universitet
Arbete inom flyg- och rymdindustrin
Född och uppvuxen i Göteborg

Tidigare
Arbete i utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden
Ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg
Ersättare i kommunstyrelsen i Göteborg
Ordförande Muf Göteborg

Arbetet i riksdagen

Jag har varit politiskt aktiv sedan tonåren. När jag 2006 fick möjlighet att arbeta med politik på heltid tog jag tjänstledigt från mitt arbete som civilingenjör på Volvo Aero för att representera Göteborgs stad i riksdagen.

Som ny riksdagsledamot blev utbildningsfrågor ett naturligt val. En bra skola är en förutsättning för att alla människor ska få en bra start i livet och chans att utveckla sina förmågor. Samtidigt gör dagens rätt komplexa värld att behovet av ordentliga kunskaper och färdigheter ökar. Det var därför väldigt stimulerande att under några år få vara med att besluta om förändringar av svensk skola och utbildning. Alliansen har sjösatt viktiga reformer som kommer att ge en bättre svensk skola.

Miljöpolitiken var det andra stora område jag tog mig an i riksdagen. Där ligger några av våra största och viktigaste framtidsutmaningar. Det gäller exempelvis klimatfrågan och havsmiljön. Personligt ansvarstagande, välkomnande av forskning och teknikutveckling, en miljöpolitik som baseras på en marknadsekonomisk grund och internationellt samarbete är förutsättningar för att vi ska klara miljöutmaningarna.

Idag är jag ordförande i näringsutskottet. Det är en förmån att få arbeta tillsammans med parti- och allianskollegor med de viktiga näringsfrågorna. Tillsammans för alliansen en samlad och aktiv näringspolitik för att fler företag ska starta och för att befintliga företag ska växa. Så lägger vi grunden för fler jobb och en stark arbetslinje som kommer alla till del.

rdlh

Följ mig i sociala medier!

Twitter: @larshjalmered

Instagram: lars_gbg

Facebook: @larshjalmered

Fanpage: @hjalmeredlars

Lämna ett svar