Ökad valfrihet och mer kvalitet i vuxenutbildningen

Idag lämnade min kollega Mats Gerdau sitt förslag till fristående vuxenutbildning. Mats har haft regeringens uppdrag att under ett år ta fram förslag hur valfriheten kan stärkas och kvaliteten öka i vuxenutbildningen. Hela förslaget ligger på regeringens webbplats. Förslagen innebär i korthet att även fristående skolor ska få utbilda vuxna, vilket de inte får idag […]