Förvaltning av vilda djur: Rundresa i Värmland, Dalarna och Gävleborg!

Moderaternas partiledning gav före sommaren Bengt-Anders Johansson och mig uppdraget att arbeta med förvaltningen av vilda djur. Ba kgrunden är i korthet att vi har en väldigt stor viltstam i Sverige med rika möjligheter till rekreation och jakt. Samtidigt finns i vissa delar olika uppfattningar och ibland, framförallt gällande rovdjur, konflikter. Moderaterna har gjort bedömningen […]