Idel möten….

….idag har det varit en dag full av möten i och utanför riksdagen. Dagen inleddes med ett frukostmöte på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) om forskningsfrågor. Det var en presentation av en bok med efterföljande diskussion. Intressant och trevligt. Dagen fortsatte sedan med att vi moderater i utbildningsutskottet träffades. Idag pratade vi om aktuella ärenden, […]

Debatt om högre utbildning och forskning #2

Dagens debatt i riksdagen om hela utbildningsområdet pågick i nästan 4,5 timmar!! Det blev två debattrundor – den första, där jag deltog, om högre utbildning och forskning, och den andra om allt från förskola till gymnasiet. Riksdagen har webbsändingar från debatterna som man kan se i efterhand. Mitt anförande med efterföljande replikskiften som (s) och […]

Samskolan i Göteborg

Dagens andra möte var på Samskolan i Göteborg. Det är en gammal fristående skola som nu funnits i långt över 100 år. Bakgrunden till besöket är att Samskolan häromåret granskades, som alla skolor och kommuner görs för eller senare, av den statliga Utbildningsinspektionen. Skolan hamnade då i ett moment 22 – inspektionen ansåg att skolan […]

Ny lärarutbildning

Idag presenterade regeringens utredare förslaget till en ny lärarutbildning. Bakgrunden är att lärarna är en oerhört viktig resurs i skolan och att kvaliteten på dagens utbildning varit omdiskuterad. Det har därför funnits ett behov av en ny utbildning. Jag har ännu inte satt mig in i detaljerna. Spontant verkar det dock vara ett intressant förslag. […]

Spetsutbildning i matematik på Hvitfeldtska?

Alliansen har tagit initiativ till att införa spetsutbildningar på gymnasiet. För oss utbildningspolitiken om att låta alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar. En del i det är att elever med särskitl fallenhet för exempelvis matematik ska få möjlighet att gå spetsutbildningar för att kunna utvecklas. Regeringen har annonserat ut en möjligheter för skolor att ansöka […]

Skolk i betygen!

I dagens upplaga av kvälltidningen GT har jag en debattartikel tillsammans med min partikollegan Henrik Nilsson. Dagens alster i GT handlar om skolk inskrivet i terminsbetygen i skolan. Troligen blir detta obligatoriskt framåt 2010 eller 2011, men vi menar att Göteborgs Stad ska gå före. Syftet är ju självklart att förmå elever att vara i […]

Möte med alliansen & Leijonborg

På onsdagar träffas vi som jobbar med utbildningsfrågor i de fyra allianspartierna. Vi brukar diskutera aktuella frågor, gå igenom ärenden som vi ska ta upp utskottsmötena, och har också överläggningar med utbildningsdepartementet. Igår var Lars Leijonborg hos oss för att prata om aktuella högskole- och forskningfrågor. Bra och trevligt. Till hösten kommer regeringen att lägga […]

Moderata skolpolitiker i Halland

Igår kväll var jag i Falkenberg för ett möte med moderata skolpolitiker från Halland. Personer från Kungsbacka, Halmstad och Hylte kommuner var med. Jag pratade om moderaternas och alliansens agenda för skolan och vi diskuterade om problem och möjligheter de möter lokalt. Massa saker hann vi med – vi pratade bland annat om arbetet mot […]