Vårbudgeten

Den 9 april presenterade regeringen vårbudgeten. Budgeten visar på vad alliansen vill under de kommande åren och kan ses som ett första riktmärke för löften i höstens val. I budgeten pekas framförallt skolan ut som det riktigt stora. För att stegvis höja skolresultat vill vi i alliansen efter en serie av reformer nu ta ytterligare […]

Träff med moderata skolpolitiker!

Igår kväll anordnade jag en träff med moderata skolpolitiker i Göteborg och kranskommunerna. Idén var att samla personer som arbetar politiskt med skolfrågor för att folk ska lära känna varandra och få en möjlighet att lära av varandra. Under kvällen diskuterades bland annat det kommande förslaget till ny skollag, den föreslagna nya lärarutbildningen samt hur […]

Diskussion om skolan i Göteborg!

Igår kväll anordnade moderaterna i Göteborg ett seminarium om skola och utbildning. Ett 30-tal debattsugna personer dök upp. Moderaterna i Göteborg håller precis på med att ta fram förslag kring vad vi vill med skola och utbildning i Göteborg. Vi talar där utmaningar som finns med brister i skolresultat och stora skillnader mellan och elever […]

Hvitfeldtska gymnasiet: Får starta spetsutbildning inom matematik!

Skolverket meddelade idag att 10 skolor får starta särskilda spetsutbildningar. Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg är en av dessa. Spetutbildningarna är genomfört av alliansen för att ge särskild begåvade elever extra stimulans. Utbildningarna pågår i en försöksverksamhet under 5 år. Hvitfeldtska får nu starta en spetsutbildning inom matematik på deras naturvetenskapliga program. Enkelt uttryckt kan man […]

Hagaskolan – gårdagens besök

Igår förmiddag var jag på Hagaskolan där jag och min kollega Cecilia Magnusson träffade rektorn Eva och lärarna Carina, Ida och Ann. v> De berättade om skolan. Särskilt intressant var att höra om deras samarbete med en skola i Afrika. Vi pratade också en hel del om deras kvalitetsarbete, hur de arbetar med kultur, deras […]

Ny gymnasieskola!

Idag har regeringen presenterat alliansens förslag till en ny gymnasieskola. Det blir en gymnasieskola i enlighet med vad vi i allianspartierna gick till val på 2006. Några huvudpunkter är att det blir tre huvudinriktningar – en studieförberedande del, en yrkesdel och en lärlingsdel. Kravet på att alla ska läsa teoretiska ämnen för högskolebehörighet skippas – […]

Borås – resumé från dagen och kvällen

En lite resumé från besöket i Borås Mats Gerdau och jag inlede dagen med att träffa ordförande och vice ordförande för studentkåren vid Högskolan i Borås. Huvuddelen av mötet kretsade kring den kommande avvecklingen av tvångsmedlemskapet i kårer. De var oroliga, vi påpekade att studentkårerna oftast gör ett fantastiskt jobb och knappast behöver vara oroliga. […]

Ideologisk maktkamp i läroböcker

Webbplatsen Skolporten presenterar en intressant avhandling av Jörgen Mattler. Mattler har i en avhandling studerat den ideologiproduktion som sker i läroböcker för svenska som andraspråk. Han har verkat som lärare i ämnet och har studerat böcker som använts mellan 1995 och 2005 och tittat på hur man i böckerna beskriver det svenska samhället. Mattler menar […]