Besök på ambulanshelikopter!

Idag på förmiddagen har jag besökt en helikopterbas på Värmdö utanför Stockholm. På basen finns två ambulanshelikoptrar som servar invånarna i Stockholm. Besöket var intressant på flera sätt. Framförallt lärde jag mig en hel del om deras verksamhet – teknik, utbildning, typ av uppdrag, antal uppdrag och flygtimmar mm. Samtidigt ska jag inte sticka under […]

Vårdval på gång att införas!

Idag debatterar riksdagen ett förslag om vårdval i primärvården. I korthet innebär detta att du och jag som patienter får rätt att själva vilken läkare vi vill besöka om vi blir sjuka. Vidare kombineras det med att det blir möjligt för sjukvårdpersonal att starta egna vårdcentraler – ett krav är självklart att grundläggande kvalitetskrav uppfylls. […]