Debatterade rymd idag i riksdagen!

Idag deltog jag i en interpellationsdebatt i riksdagen. Debatten handlade om den framtida svenska rymdverksamheten. Bakgrunden är att Sverige avsätter runt 800 mkr varje år till rymdforskning och rymdverksamhet. Det handlar om satelliter, väderballonger och mycket annat. En del i det svenska engagemanget är Sveriges deltagande i det europeiska Arianeprogrammet, ett program som syftar till […]