Ingenjörsvetenskapsakadmin (IVA) – samtal om forskning

Igår kväll anordnade IVA ett samtal om forskning. Inbjudna var riksdagens partier och vi fick möjlighet att ge vår syn på forskningspolitiken.I min inledning utgick jag ifrån de utmaningar alliansen identifierade inför valet 2006 – bl.a. behov av ökade resurser till forskning, fördela pengar efter kvalitet och att öka lärosätenas autonomi. Därefter beskrev jag kort […]