9/11 Memorial

På platsen där tvillintornen i World Trade Center stod i New York finns numera ett minnesmonument. Monumentet är en lugn oas på ett i övrigt intensivt södra Manhattan. Precis bredvid monumentet för det tidigare norra tornet uppförs just nu ett nytt hus kallat One Worlds Trade Center, även kallat Freedom Tower. Huset sträcker sig redan […]

UNWOMEN

Under studieresan till FN fick vi tillfälle att besöka den knappt årsgamla FN-organet UNWOMEN. De arbetar med att stärka kvinnors rättigheter runt om i världen. Det finns en hel del att göra. På bilden syns chefen för UNWOMEN Michelle Bachelet, som tidigare varit såväl försvarsminister som president i Chile. hogan interactive Air Jordan prada outlet […]

International Peace Institute (IPI)

Igår kväll var jag på International Peace Institute (IPI). Där träffade vi forskningschefen Francesco Mancini och seniorrådgivaren Abdullah Alsaidi. Alsaidi var f.ö. Jemens FN-ambassadör i nästan 10 år, men lämnade sin roll i våras i protest mot de övergrepp regimen gjort mot folket i Sanaa. Mancini beskrev ett antal “megatrender” i världen. Det handlade om […]

UNAIDS

Igår besökte jag FN-organet UNAIDS, som arbetar mot HIV/AIDS, för ett möte med svensken Bertil Lindblad. HIV/AIDS är fortfarande en stor utmaning för vår värld. Kan vara värt att skriva något som kan uppfattas som självklart. Ibland är det inte det. Många är de unga som idag uppfattar det som att problemet med det viruset […]

Besök i Washington

I fredags var jag i Washington. Vi hade ett intensivt schema under dagen. Ett av besöken var på German Marshall Fund (GMF), en tankesmedja som arbetar för att stärka de transatlantiska banden. GMF har under ett 10-tal år undersökt opinionen hos amerikaner, europeer och turkar. Frågorna man ställt rör allt mellan synen på NATO och […]

Vecka 41, 10 – 14 oktober

Denna vecka inleder jag i Göteborg. En av sakerna idag är ett stormöte med göteborgsmoderaterna inför vår partistämma i nästa vecka. På stämman ska det diskuteras och beslutas om bl.a. ett nytt idéprogram, ett nytt kommunpolitiskt program och ett utr ikesprogram. Dessutom ska bortåt 200 motioner behandlas. Dagens möte handlar om att stämma av med […]

Förvaltning av vilda djur: Rundresa i Blekinge och Skåne

Moderaternas partiledning gav före sommaren Bengt-Anders Johansson och mig uppdraget cialis buy online att arbeta med förvaltningen av vilda djur. Ba kgrunden är i korthet att vi har en väldigt stor viltstam i Sverige med rika möjligheter till rekreation och jakt. Samtidigt finns i vissa delar olika uppfattningar och ibland, framförallt gällande rovdjur, konflikter. Moderaterna […]

Tillväxt är en förutsättning för ett grönare Göteborg

Idag skriver ja g och min kollega Martin Wannholt om Miljöpartiets märkliga syn på tillväxt och miljöarbete. Läs hela artikeln här. Miljöpartiet har skrivit i ett yttrande att de inte vill verka för befolkningstillväxt i Göteborg, eftersom de menar att det är dåligt för miljön. Jag och Martin pekar istället på hur miljön kan påverkas […]