SvD Brännpunkt: ”Skogen ger jobb och skatteintäkter”

I helgen skrev jag på Svenska Dagbladets debattsida tillsammans med alliansvännerna i Miljömålsbredningen. Tidigare i veckan skrev Karin Åström från Naturskyddsföreningen om sin syn på skogen och hänvisade till Miljömålsberedningen. Detta inlägg fick sedan svar från Mårten Larsson från Skogsindustrierna. Därefter gavs vi tillfälle att ge vår syn. I artikeln beskriver vi kort de förslag […]

Miljöaktuellt: ”Så klarar vi både jobben och miljön”

Tillsammans med allianskollegorna i Miljömålsberedningen skriver jag på Miljöaktuellt om de förslag vi lämnade i måndags. Vår huvudpoäng är att Miljömålsberedningens förslag stärker skyddet av skog utan att tappa fokus på skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställningen till ett hållbart samhälle. jordan pas cher portafoglio prada hollister online shop borse prada hogan scarpe […]

ATL: ”Skogsägare kan bli lättare att straffa”

Tidningen ATL skriver idag om det förslag Miljömålsberedningen lämnat till regeringen. Artikel beskriver på ett bra sätt de förslag vi lämnat. Överskriften är ju sann, men kanske inte helt rättvisande. Vi föreslår en serie av saker som vi tror gör att vi får förutsättningar på plats för att klara relevanta miljömål utan att för den […]

SVT Debatt: ”Frivilligt skydd viktigt i framtidens skogsbruk”

Idag skriver jag på SVT Debatt om skog och miljö tillsammans med mina allianskollegor i Miljömålsberedningen – Roger Tiefensee, Anita Brodén och Irene Oskarsson. I artikeln skriver vi bland annat: ”Den svenska skogens betydelse för vårt land kan inte nog understrykas. Skogen ger jobb, skatteintäkter och är väsentlig i vår handel med andra länder. Skogen […]

Västerviks Tidningen: Artikel om hållbart fiske

Idag skriver jag i Västerviks Tidningen tillsammans med min riksdagskollega Jan R Andersson och hållbart fiske. Vi skriver där om de viktiga ändringar som nu kan komma för fisket i Europa. Allt blir inte perfekt, men det ger förutsättningar för att få ett hållbart fiske. Eller för att uttrycka saken annorlunda – det kommer att […]

GT Debatt: ”S måste lämna ett besked”

I gårdagens GT skriver jag tillsammans med kollegan Cecilie Tenfjord Toftby om energipolitik. Vi skriver om behovet av säker tillgång till ener gi till rimliga priser samtidigt som miljömål kan nås. Därtill skriver vi om det långsiktiga besked alliansen lämnat i energipolitiken. Och vi konstaterar att socialdemokraterna inte ger några klara besked vad de vill […]

P4 Göteborg: "EU vill ha lägre fiskekvoter"

Idag anordnade europaparlamentarikern Christofer Fjellner och jag ett möte i Göteborg om fiskepolitik. Vi samlade experter från Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Fiskares Riksförbund, samt Baltic 2020. Genom mötet fick vi viktiga synpunkter inför att slutliga beslut om EU:s fiskepolitik ska tas i juni. De närvarande gav sin syn på vad de tyckte var bra och […]

GP Debatt: "Vi vill få fisk på kroken även i framtiden"

I dagens GP skriver jag tillsammans med europaparlamentarikern Christofer Fjellner om fiskepolitik. EU:s fiskepolitik håller nu på att ses över och tanken är att beslut ska fattas i juni. Den politik som styr fisket idag är inte bra. Exempelvis kastas stora mängder fisk överbord. Dessutom går EU in och stödköper fisk för att hålla priser uppe. […]