Lunds Universitet och Chalmers bäst!

Lunds Universitet och Chalmers är bäst. I varje fall om man ser till vilka som föreslås få nya forskningspengar. De statliga finansiärerna av forskning – Vetenskapsrådet (VR), Vinnova, Formas, Energimyndigheten, och FAS – har haft regeringens uppdrag att förelså hur nya forskningspengar till strategiskt viktiga områden ska fördelas. VR meddelade nyligen att 43 ansökningar beviljas […]