Träff med Konstfacks rektor!

Idag träffade alliansgruppen i riksdagens utbildningsutskott Ivar Björkman som är rektor för Konstfack. Det har ju stormat en del under våren kring Konstfack. Med anledning av det ville vi i (M) att utbildningsutskottet skulle bjuda in Björkman för att få hans syn. Oppositionen totalvägrade då de menade att vi försökte läxa upp honom. Jag har […]