Knasiga IT-förslag i riksdagen!

Idag debatterar riksdagen förslag inom IT. Det handlar dels om ett förslag från regeringen om så kallad “funktionell separation” och dels motioner från den allmänna motionstiden. Separationen handlar om att säkerställa en sund konkurrens på bredbandsmarknaden och det är bra. Allmän motionstid är den tid då vi som riksdagsledamöter har möjlighet att lägga egna förslag, […]