Fildelning och sanktionsdirektiv

Den sista tiden har diskussionen om det så kallade sanktionsdirektivet ökat. Bakgrunden är att EU-länderna enats om att medlemsländerna ska ha bra skydd för upphovsrätt mm. samt rimliga och bra sanktioner för eventuella intrång. Det direktiv, sanktionsdirektivet, som tagits fram har införts i de flesta EU-länderna men inte i Sverige. Lagen täcker inte bara in […]

Seminarium i riksdagen: “Sverige som IT-nation”

Idag anordnade min kollega Tomas Tobé och jag ett seminarium om IT-politik i riksdagen. Runt 50 personer deltog, vilket är riktigt mycket för att vara ett riksdagsseminarium. Se också inlägg på Tomas blogg. Tomas och jag har under det sista året ägnat en hel del tid åt IT-frågor. I korthet kan man säga att vi […]