Spetsutbildning i matematik på Hvitfeldtska?

Alliansen har tagit initiativ till att införa spetsutbildningar på gymnasiet. För oss utbildningspolitiken om att låta alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar. En del i det är att elever med särskitl fallenhet för exempelvis matematik ska få möjlighet att gå spetsutbildningar för att kunna utvecklas. Regeringen har annonserat ut en möjligheter för skolor att ansöka […]