Skriftliga frågor: Lika villkor för fristående och kommunala skolor, och “grön gräddfil” för näringslivet

Under de sista veckorna har jag skickat in två skriftliga frågor till ansvariga ministrar. Den ena handlar om lika villkor för fristående och kommunala skolor. Samskolan i Göteborg har inte fått skapa en egen kurs i ämnet elevdemokrati. Skolverket avslog deras ansökan. Göteborgs kommun har däremot rätt att själva utforma kurser och har då skapat […]