Invigning av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet

Igår eftermiddag invigde Göteborgs Universitet sitt nya Centrum för personcentrerad vård (GPCC). GPCC är resultatet av alliansens strategiska satsning på framstående forskningsmiljöer. Målet för GPCC är att bidra till minskat lidande, nöjdare patienter och en effektivare vård. Det är unikt att man på GU i centrets forskning knyter till sig forskare från i stort sett […]

Chalmers & GU i topp – grattis!

Alliansregeringen har bestämt att göra en satsningar på spetsutbildningar inom entreprenörskap på högskolenivå. Högskoleverket har granskat ansökningarna och före slår fyra utbildningar till regeringen som ranordnas. Entreprenörsutbildningen som Chalmers driver tillsammans med Göteborgs Universitet har ansett som Sveriges bästa. Dessutom med en potential att vara i högsta internationella klass. Grattis till Sjölander och alla andra […]

Slopad högskolemoms – jackpot för Chalmers och Göteborgs Universitet!

Landets universitet och högskolor betalar idag en moms på 8% på externt insamlade pengar. Detta är något som skapat irritation hos såväl lärosätena som bidragsgivare. I alliansen har vi i vår utbildningsrapport som vi gick till val på sagt att denna högskolemoms ska avvecklas. Skälet är att ge lärosätena ökade drivkrafter att försöka samlade in […]

Matematikinlärning i Lilla Edet

Igår var jag hela dagen i Lilla Edet tillsammans med kollegan Mats Gerdau och partikollegorna Camilla Waltersson Grönvall och Andras Barbarics. Anledningen till besöket i Lilla Edet är att i huvudsak två. För det första har skolorna liksom kommunen som helhet fått rätt tung kritik från Skolverket för bristande måluppfyllelse, som på svenska betyder att […]