GP: “Utländska doktorander ska få stanna”

I vår kommer vi i riksdagen att göra det lättare för studenter och forskare som kommer från länder utanför Europa att stanna. I torsdags beslutade regeringen om en så kallad lagrådsremiss om migrationspolitik. Det betyder att ett skarpt förslag kommer till riksdagen jättesnart. Poängen är att dessa personer idag lägger tid i Sverige, men att […]

Besök på Hagakliniken!

I måndags morse besökte jag Hagakliniken i Göteborg. På bilden syns läkaren och entreprenören Ali Hajimirsadeghi som startade kliniken för 4 år sedan. I början var Hagakliniken en liten verksamhet med några få medarbetare, idag är de 25 personer. De har nu senast startat en vårdcentral. Min första kontakt med Ali var för något år […]

Ny blir det åka av – historisk satsning på infrastruktur i Västsverige!

Idag har regeringen presenterades planerna på nya trafiksatsningar i Västsverige. Under de närmaste 11 åren kommer 61 miljarder investeras i följande projekt i Västsverige:• Västlänken, tågtunneln under centrala Göteborg med stationer under Haga och Korsvägen• Marieholmstunneln, för biltrafiken under Göta älv• En nya Göta älvbro som ersättning för nuvarande bro• En utbyggnad av hamnbanan på […]

Träff med moderata skolpolitiker!

Igår kväll anordnade jag en träff med moderata skolpolitiker i Göteborg och kranskommunerna. Idén var att samla personer som arbetar politiskt med skolfrågor för att folk ska lära känna varandra och få en möjlighet att lära av varandra. Under kvällen diskuterades bland annat det kommande förslaget till ny skollag, den föreslagna nya lärarutbildningen samt hur […]

Diskussion om skolan i Göteborg!

Igår kväll anordnade moderaterna i Göteborg ett seminarium om skola och utbildning. Ett 30-tal debattsugna personer dök upp. Moderaterna i Göteborg håller precis på med att ta fram förslag kring vad vi vill med skola och utbildning i Göteborg. Vi talar där utmaningar som finns med brister i skolresultat och stora skillnader mellan och elever […]

Hvitfeldtska gymnasiet: Får starta spetsutbildning inom matematik!

Skolverket meddelade idag att 10 skolor får starta särskilda spetsutbildningar. Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg är en av dessa. Spetutbildningarna är genomfört av alliansen för att ge särskild begåvade elever extra stimulans. Utbildningarna pågår i en försöksverksamhet under 5 år. Hvitfeldtska får nu starta en spetsutbildning inom matematik på deras naturvetenskapliga program. Enkelt uttryckt kan man […]

Ny fartygsklass kan rädda skolfartygen!

I gårdagens Göteborgs Posten har jag en artikel på debattsidan på temat “Ny fartygsklass kan rädda skolfartygen”. Artikeln är skriven tillsammans med Carl Axenborg och Gunnar Bulukin som är ordförande för två stora skutföreningar i Västsverige Kryssarklubbens seglarskola och föreningen MBV. I artikeln beskriver vi hur viktiga skolfartygen är. Vi beskriver också problemen som föreningar […]

Biltullar i Göteborg?

Nu ska frågan om om biltullar i Göteborg snabbutredas, se mer på gp.se. Det är bra att det nu utreds. Jag tycker att vi gott ska kunna införa avgifter i trafiken i Göteborg – ett exempel kan vara att alla som passerar en ny älvförbindelse är med och finansierar bygget. Du som får nytta av […]

15 år sedan Chalmers blev stiftelsehögskola!

Idag är det exakt 15 år sedan regeringen beslutade att Chalmers skulle blir en stiftelsehögskola. Den 26 maj 1994 fattade den dåvarande borgerliga regeringen beslutet. Som göteborgare och gammal chalmerist kan jag konstatera att stiftelseformen gagnat Chalmers. Skolan har utvecklats oerhört p ositivt de senaste 15 åren – och i en omfattning och på ett […]

Hagaskolan – gårdagens besök

Igår förmiddag var jag på Hagaskolan där jag och min kollega Cecilia Magnusson träffade rektorn Eva och lärarna Carina, Ida och Ann. v> De berättade om skolan. Särskilt intressant var att höra om deras samarbete med en skola i Afrika. Vi pratade också en hel del om deras kvalitetsarbete, hur de arbetar med kultur, deras […]