Arbetslunch på franska ambassaden

Idag har jag varit på en arbetslunch på den franska ambassadens residens i Stockholm, se bilden. Skälet till mötet är det ordförandeskap i EU som Frankrike just nu har och deras ambitioner kring forskning. Mer i detalj planerar de en konferens i oktober kring polarforskning med såväl svenskt som franskt deltagande – det handlar rätt […]