Umeå – sammanfattning universitetsbesök

Idag har jag varit i Umeå hela dagen för ett besök på universitetet. Besöket skedde tillsammans med min lokala riksdagskollega Ulf Grape, se bild. Med under dagen var också den nyvalde ordföranden för Umeå Studentkår, Zackarias Pante. Under dagen fick vi tillfälle att träffa personer på univesitetet som arbetar med kvalitetsfrågor, ekonomi, planering och administration […]

En dag i riksdagen

Har idag haft en dag med flera möten i riksdagen. Dagen inleddes med möte med miljö- och jordbruksutskottet. Vi diskuterade då bland annat ett ärende om skogspolitik. För en stund sedan hade vi styrelsemöte med forskningsfinansiären Riksbankens Jubileumsfond (RJ). RJ är välkänt bland forskare, men okänt för en bredare allmänhet. RJ är grundat på donationer, […]

Uppsala – sammanfattning av heldag med kampanj, debatt och talarkväll

Idag har jag varit i Uppsala hela dagen. Första anhalt var Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Där var jag med i en kampanj med Moderata Studenter (MST), se bild. Vi var ett 10-tal personer som delade ut material och pratade med studenter. MST fick flera nya medlemmar på SLU. Efter lunch fortsatte det till Museum Gustavianum där […]

Högskolan i Skövde

Idag har jag besökt Högskolan i Skövde tillsammans med min riksdagskollega  Lars Elinderson från Falköping. Syftet var att träffa personer på högskolan för att diskutera högskolans utveckling och framtidsplaner. Vi visades runt på skolan och träffade personer som jobbar med grundutbildning, forskning, samverkan med omvärlden samt kvalitet.  Högskolan i Skövde har de sista åren fått […]

Ingenjörsvetenskapsakadmin (IVA) – samtal om forskning

Igår kväll anordnade IVA ett samtal om forskning. Inbjudna var riksdagens partier och vi fick möjlighet att ge vår syn på forskningspolitiken. I min inledning utgick jag ifrån de utmaningar alliansen identifierade inför valet 2006 – bl.a. behov av ökade resurser till forskning, fördela pengar efter kvalitet och att öka lärosätenas autonomi. Därefter beskrev jag […]

Invigning av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet

Igår eftermiddag invigde Göteborgs Universitet sitt nya Centrum för personcentrerad vård (GPCC). GPCC är resultatet av alliansens strategiska satsning på framstående forskningsmiljöer. Målet för GPCC är att bidra till minskat lidande, nöjdare patienter och en effektivare vård. Det är unikt att man på GU i centrets forskning knyter till sig forskare från i stort sett […]

Lunds Universitet och Chalmers bäst!

Lunds Universitet och Chalmers är bäst. I varje fall om man ser till vilka som föreslås få nya forskningspengar. De statliga finansiärerna av forskning – Vetenskapsrådet (VR), Vinnova, Formas, Energimyndigheten, och FAS – har haft regeringens uppdrag att förelså hur nya forskningspengar till strategiskt viktiga områden ska fördelas. VR meddelade nyligen att 43 ansökningar beviljas […]

Lars Leijonborg avgår

Idag på förmiddagen har Lars Leijonborg (FP) meddelat att han avgår som högskole- och forskningsminister. Mer om detta på regeringens webb, GP m.fl. medier. Leijonborg säger själv att han nu gjort sitt i politiken efter fyra decennnier och ett 20-tal val. Under åren sedan valet 2006 har jag som ledamot i riksdagens utbildningsutskott fått förmånen […]

Seminarium om klinisk forskning

På tisdag anordnar jag ett seminarium i riksdagen tillsammans med min kollega Finn Bengtsson (M) från Östergötland. Temat är klinisk forskning och nyttiggörande av forskningsresultat i vården. Bakgrunden är att Sverige under lång tid varit framgångsrika på klinisk forskning samt att regeringen haft en utredare som lämnat förslag nu i veckan på hur denna position […]

Besök på forskningsfinansiären Formas

Idag har vi i utbildningsutskottet besökt forskningsfinansiären Formas. De fördelar i år runt 870 mkr till forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Det handlar om bidrag till forskartjänster och forskningsprojekt. Under besöket gav personalen en bra bild av deras uppdrag, vad de satsar på, hur utlysningar går till och hur de följer upp och […]