FN:s Säkerhetsråd om Libyen

I förra veckan höll FN:s Säkerhetsråd en briefing om situationen i Libyen. Jag hade möjligheten att vara med och lyssna. Generalsekreterarens särskilde sändebud för Libyen höll där och då en presentation. Han beskrev utropandet av Libyens frihet några dagar innan, han beskrev läget i flera städer och då särskilt de där de sista striderna stått. […]