Fildelning och sanktionsdirektiv

Den sista tiden har diskussionen om det så kallade sanktionsdirektivet ökat. Bakgrunden är att EU-länderna enats om att medlemsländerna ska ha bra skydd för upphovsrätt mm. samt rimliga och bra sanktioner för eventuella intrång. Det direktiv, sanktionsdirektivet, som tagits fram har införts i de flesta EU-länderna men inte i Sverige. Lagen täcker inte bara in […]