Besök i Warszawa

I förra veck an var jag i Warszawa med riksdagens EU-nämnd (EUN). Syftet var ffa att i möten med polska politiker m.fl. diskutera aktuella EU-frågor. Och skälet till att det blev Polen är ju att dem är ordförande för EU nu under hösten. En av de viktigaste saker jag tycker att man får med sig […]

Borgfred?

Inför att Sverige tog över ordförandeskapet i EU kallade statsministern till partiledaröverläggningar. Reinfeldt bad oppositionen att under ordförandeskapet lägga en del av det inrikespolitiska käbblet åt sidan – detta för att Sverige ska stå samlat och därmed kunna göra så stor skillnad i EU som möjligt under de sex månader vi är ordförandeland. Oppositionen med […]

Europadagarna

Idag och imorgon kör moderaterna en konferens om europapolitik i Sollentuna utanför Stockholm. Där presenteras och diskuteras vilka frågor vi ska driva, däribland miljö och jobb. Lite senare i eftermiddag ska jag och min kollega Sofia Arkelsten leda en utfrågning av migrationsministern Tobias Billström och våra fyra europaparlamentariker Gunnar Hökmark, Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner och […]

Framtiden för svensk fordonsindustri osäker!

hogan 2014 donna EU kommer under hösten att fatta beslut om nya regler för utsläpp för personbilar. Praktiskt utformas lagen genom att europaparlamentet och EU-ländernas miljöministrar fattar det formella beslutet som sedan införs genom beslut i vår riksdag. Utsläppskraven innebär att man i europa sätter en gräns för hur mycket en bil som säljs från […]