Ny Teknik: “Kärnkraft avgörande för jobben”

Skriver i tidningen Ny Teknik om energipolitik. I artikeln skriver jag om energifrågans betydelse för jobb, vad M och alliansen vill framåt, och hur jag ser på konflikter mellan partier i synen på energi. Alliansen vill värna vattenkraft, välkomnar mer förnybar energi samt öppnar för att kunna ersätta befintlig kärnkraft. Min huvudpoäng är att det […]

SvD Brännpunkt: “Bryssel ska inte styra energipolitiken i detalj”

Skriver med allianskollegorna i näringsutskottet på SvD Brännpunkt om energi och klimat. Vi berättar vad vi vill gemensamt med EU:s klimatpolitik till 2030 och hur det påverkar Sverige. Poängen är ett högt gemensamt mål i EU som grund för kommande FN-förhandlingar, och det kombinerat med möjligheter för Sverige och andra länder att själva avgöra hur […]

Energipolitisk talesperson

Igår släpptes nyheten att jag blivit utsedd till ny energipolitisk talesperson för moderaterna. Nyheten släpptes med en debattartikel i tidningen Dagens Industri. I artikeln pekar jag på energins viktiga koppling till jobb och att vi i alliansen ger ett gemensamt besked vad vi vill med energipolitiken. Jag ställer också detta mot de olika besked oppositionspartierna […]

Debatt i riksdagen: Energipolitik

I torsdags hade näringsutskottet debatt i riksdagen, debatten finns som webb-TV. Utgångspunkten för debatten var en genomgång Riksrevisionen gjort av insatser för energieffektivisering i industrin. Till det kom ett 40-tal förslag från allmänna motionstiden i Riksdagen. En möjlighet att ha en större energidebatt med andra ord. Jag talade i mitt anförande dels om energieffektvisering och […]

DI debatt: “Vi kräver besked om kärnkraften”

Skriver idag på Dagens Industris debattsida tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman om energipolitik. Alliansen har ju gett långsiktiga besked i energifrågan. Vi vill har ett robust energisystem på tre ben med vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Något gemensamt besked från oppositionspartiernas finns inte, trots att energifrågan är avgörande för svenska hushåll, svenska jobb och svenska […]

GT Debatt: “S måste lämna ett besked”

I gårdagens GT skriver jag tillsammans med kollegan Cecilie Tenfjord Toftby om energipolitik. Vi skriver om behovet av säker tillgång till ener gi till rimliga priser samtidigt som miljömål kan nås. Därtill skriver vi om det långsiktiga besked alliansen lämnat i energipolitiken. Och vi konstaterar att socialdemokraterna inte ger några klara besked vad de vill […]

Kärnkraft och annan energi

Ofta är det lätt att överdriva betydelsen av politiska händelser i nutid. Men i fallet om energifrågan tror jag att alliansen överenskommelse är och kommer att bli historisk. Mycket av diskussion som följt har naturligt kretsat kring kärnkraft. Jag tror att det är viktigt att peka på att alliansen pekar ut att vi i Sverige […]