Ingenjörspodden: “Lyssan på en ingenjör”

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer kör under hela december en serie vinterpratande ingenjörer. Tanken är att detta dryga 30-tal personer genom sina berättelser ska visa på alla olika, spännande uppgifter man kan syssla med som ingenjör. Och på så sätt göra yrkesvalet lite mer attraktivt. Bland pratarna finns Christer Fuglesang, Håkan Lantz och Martin Rolinski. Jag känner […]

Chalmersbesök

I fredags var jag på Chalmers. Lite speciellt att få tillfälle att komma tillbaka då jag som student var där mest hela tiden i fem år! Poängen i fredags var att få tillfälle att se hur ser det går för Chalmers. Skolan har fått väldigt mycket nya forskningspengar och har högt ställda ambitioner. Fick tillfälle […]

Chalmers tänkta lärarutbildning – Sveriges bästa lärarutbildning?

I måndags var jag med på Chalmers konferens om deras tänkta framtida lärarutbildning. Det var en inspirerande dag med framföranden och diskussioner. De hade bland annat bjudit in matteläraren Stavros Louca, känd från TV-programmet “Klass 9A”. Louca beskrev hur har han arbetar. Intressant. Vi fick också ta del av en forskares avhandling om mattelärares kunskaper […]

Lunds Universitet och Chalmers bäst!

Lunds Universitet och Chalmers är bäst. I varje fall om man ser till vilka som föreslås få nya forskningspengar. De statliga finansiärerna av forskning – Vetenskapsrådet (VR), Vinnova, Formas, Energimyndigheten, och FAS – har haft regeringens uppdrag att förelså hur nya forskningspengar till strategiskt viktiga områden ska fördelas. VR meddelade nyligen att 43 ansökningar beviljas […]

15 år sedan Chalmers blev stiftelsehögskola!

Idag är det exakt 15 år sedan regeringen beslutade att Chalmers skulle blir en stiftelsehögskola. Den 26 maj 1994 fattade den dåvarande borgerliga regeringen beslutet. Som göteborgare och gammal chalmerist kan jag konstatera att stiftelseformen gagnat Chalmers. Skolan har utvecklats oerhört p ositivt de senaste 15 åren – och i en omfattning och på ett […]

Chalmers & GU i topp – grattis!

Alliansregeringen har bestämt att göra en satsningar på spetsutbildningar inom entreprenörskap på högskolenivå. Högskoleverket har granskat ansökningarna och före slår fyra utbildningar till regeringen som ranordnas. Entreprenörsutbildningen som Chalmers driver tillsammans med Göteborgs Universitet har ansett som Sveriges bästa. Dessutom med en potential att vara i högsta internationella klass. Grattis till Sjölander och alla andra […]

Högskoleverket: Framstående utbildningsmiljö vid Chalmers uppmärksammas!

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola och Designhögskolan vid Umeå universitet har tilldelats Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2008. Högskoleverket motiverar utmärkelsen på följande sätt:“Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik får beröm dels för att det finns en stark koppling mellan utbildningen och aktuell forskning, dels för den starka anknytningen till industrin. Utbildningen har också spelat en mycket viktig […]

Slopad högskolemoms – jackpot för Chalmers och Göteborgs Universitet!

Landets universitet och högskolor betalar idag en moms på 8% på externt insamlade pengar. Detta är något som skapat irritation hos såväl lärosätena som bidragsgivare. I alliansen har vi i vår utbildningsrapport som vi gick till val på sagt att denna högskolemoms ska avvecklas. Skälet är att ge lärosätena ökade drivkrafter att försöka samlade in […]

Chalmers – idag möte, ikväll middag

Idag har jag varit på Chalmers. Träffade precis kårordförande Viktor Andersson och delar av kårstyrelsen i övrigt. Vi pratade om vad som är på gång i riksdagen med regeringsförslag om forskning, internationalisering etc. Dessutom berättade de om vilka frågor som är aktuella för dem på Chalmers. Ikväll blir det en middag på Chalmers. Studentkåren har […]