GP Debatt: “Miljöpartiets budget slår hårt mot jobben”

April är budgettider i riksdagen. Först presenterade alliansen regeringens vårbudget. Därefter presenterar oppositionspartierna sina respektive motförslag. MP gjorde så redan förra veckan, de andra partierna kommer sannolikt i slutet av denna veckan med sina förslag. I onsdags skrev jag i GP om MP:s budgetförslag. Jag pekar där på vad deras förslag skulle betyda för företag […]

Höjda försvarsanslag

Idag skriver alliansens partiledare i DN om hur våra fyra partier, gemensamt, vill utveckla det svenska försvaret. De senaste åren har vi förändrat försvaret. Vi har gått från ett förrådsställt försvar som tog lång tid att få fram förmåga till ett insatsförsvar med mer försvarsförmåga än tidigare. Försvaret är idag mer anpassat och bättre för […]

1:a namn på riksdagslistan!

I lördags samlades 600 västsvenska moderater på Svenska Mässan i Göteborg för att bestämma hur valsedlarna ska se ut i valet 2014. Jag känner mig både glad och tacksam över att ha fått förtroende att få toppa riksdagslistan i Göteborg! Nu är siktet inställt på att arbeta hårt för att vinna valet en tredje gång! […]

Ny blir det åka av – historisk satsning på infrastruktur i Västsverige!

Idag har regeringen presenterades planerna på nya trafiksatsningar i Västsverige. Under de närmaste 11 åren kommer 61 miljarder investeras i följande projekt i Västsverige:• Västlänken, tågtunneln under centrala Göteborg med stationer under Haga och Korsvägen• Marieholmstunneln, för biltrafiken under Göta älv• En nya Göta älvbro som ersättning för nuvarande bro• En utbyggnad av hamnbanan på […]

10 miljarder för att värna välfärden!

Idag presenterade statsminister Reinfeldt, tillsammans med partiledarkollegorna i alliansen, att 10 miljarder avsätts i budgeten för 2010 för att värna välfärden. Dessa pengar är viktiga för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Sedan valet 2006 har alliansen förstärkt kommunernas ekonomi med totalt 38 miljarder. Jag tycker att det visar att alliansen satsar på välfärdens […]

Alliansen håller vad den lovat!

Inför valet 2006 presenterade de fyra allianspartierna tydliga, gemensamma förslag. Med ett år kvar till valet kan man konstatera att de flesta av löftena är genomförda eller påbörjade. Mer om detta finns i Dagens Nyheter (DN). DN presenterar också en lista på exempel på genomförda vallöften – där återfinns bland annat den sänkta inkomstskatten, fler […]