Stort steg närmare gårdsförsäljning!

Sverige är idag det enda EU-landet som inte tillåter gårdsförsäljning. Men nu har en majoritet i i riksdagen ställt sig bakom ett förslag att tillåta gårdsförsäljning.

Att tillåta vingårdar och mikrobryggerier att sälja sina produkter gynnar företag och bidrar till fler jobb, i Göteborg och andra delar av landet.

http://www.besoksliv.se/nyheter/riksdags-ja-till-gardsforsaljning/