Ställer regeringen till svars om hamnproblemen

Jag ställde idag regeringen mot väggen om hamnproblemen i Göteborg.

Problemen slår stenhårt mot näringslivets transporter. Regeringen utreder frågan och en lösning ligger bortåt två år fram i tiden. Under tiden drabbas företagen av problemen.

Jag vill forcera en lösning, regeringen förhalar. Det skadar hamnen, Göteborg, näringslivet och svensk ekonomi.