Kandidat till riksdagen 2018

Jag kandiderar till riksdagen 2018.

Min vision är att Göteborg ska vara #1.

Företag, utbildning & trygghet är mina tre hjärtefrågor. De frågorna är avgörande för att Göteborg ska kunna bli #1 och de är viktiga för Sverige.

Företagare är viktiga. De skapar jobb, trygghet och välstånd. Jag vill skapa fler möjligheter för företag att starta och växa genom att förbättra förutsättningarna för företagare.

Skolan är grunden för en bra start i livet. Jag vill ha mer stöd tidigt, utöka undervisningstiden och stärka lärarna.

Göteborg brottas med en utbredd otrygghet. Jag vill att Göteborg och Sverige ska vara tryggt. Vi behöver bland annat fler poliser och hårdare straff. Vi ska ha ett starkt försvar och Sverige ska gå med i NATO.

Läs mer här.

 

Länk till provvalssajten: provval.moderatvg.se