Göteborgs hamn och garnison

Moderaterna i Riksdagens försvarsutskott besökte idag Göteborgs hamn och garnison. I kris och krig är det avgörande att hålla hamnen öppen. Därför vill vi bl.a. ha kapacitet att snabbt röja minor på västkusten. Göteborgs Hamns VD Magnus Kårestedt guidade.